Bemutatkozás

A Delta Faktor Pénzügyi Zrt. 2010-ben jött létre, tulajdonosai magyar magánszemélyek. Elsősorban kereskedelmi bankok felmondott portfólióiból vásárolt követelések kezelésével és érvényesítésével foglalkozik. Állományában mind ingatlanfedezettel rendelkező, mind fedezetlen követelések megtalálhatóak lakossági és vállalati oldalon egyaránt.

A Társaság az elmúlt közel
10 évben a hazai követeléskezelési
piac egyik jelentős szereplőjévé vált.

Célunk, hogy ügyfeleink fizetőképességének figyelembevételével, mindkét fél számára elfogadható módon megtörténjen a tartozás rendezése, amelynek érdekében az ügyfelek önkéntes teljesítésével történő kiegyenlítést helyezzük előtérbe. Az egyedi fizetőképességet figyelembe véve magas színvonalú, az adósságrendezés részleteire kiterjedő szakmai segítséget nyújtunk a tartozás rendezése kapcsán és bizonyos követeléstípusok és meghatározott feltételek teljesülése esetén lehetőséget biztosítunk részletfizetési megállapodás megkötésére is.


MNB engedély száma: EN-I-1482/2010

Cégjegyzékszám: 13-10-041159

Adószám: 23100091-1-13

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10401983-50526578-55541002


Tulajdonosai:
-  Becz Sándor (tulajdoni és szavazati hányada: 51%)

- ORDIOR Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (tulajdoni és szavazati hányada: 49%)

A Magyar Nemzeti Bank H-PVJ-I-B-17/2018. számú határozata a DELTA FAKTOR Zrt.-vel szemben:

I. Az MNB kötelezi a Pénzügyi vállalkozást, hogy a pénzügyi szolgáltatásokból eredő követelések eladása során mindenkor az elvárható gondosság követelményének megfelelően járjon el, ennek érdekében eljárásait és folyamatait oly módon alakítsa ki, hogy mindazok által elkerülhető legyen, hogy a követelésvásárlásra engedéllyel nem rendelkező társaságok és magánszemélyek engedélyköteles követelésvásárlási tevékenységet folytassanak.

II. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Pénzügyi vállalkozás számára, hogy a határozat rendelkező részének I. pontjában foglaltak teljes körű teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2018. június 30. napjáig küldje meg az MNB részére.

III. Az MNB az I. pontban hivatkozott, elvárható gondosság követelményét rögzítő jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint összegű bírságot szab ki a Pénzügyi vállalkozással szemben.